Sebastiaan-Willem VERBERT, Notaris te Antwerpen

 

Sebastiaan-Willem VERBERT

Notaris te Antwerpen

In de context van "verdeling" vindt u op notaris.be nog volgende 12 artikels.

1 Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
Hoe verloopt de verdeling van een nalatenschap? Wat is de rol van de notaris? En wat is de rol van de...

2 Kan de verdeling van een nalatenschap geëist worden?
Wat zegt de wet hierover? Hoe zit het met de rechten van de langstlevende partner? U krijgt het antwoord...

3 De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!
Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische...

4 Boedelbeschrijving
De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen...

5 Hoe gebeurt de vereffening-verdeling van het ontbonden gemeenschappelijk vermogen?
De taak om de goederen na echtscheiding te vereffenen en te verdelen is door de wetgever toegekend aan...

6 Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?
Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notariële...

7 Wat moet de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming bevatten?
De echtgenoten die willen scheiden door onderlinge toestemming moeten hun wederzijdse rechten regelen...

8 De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
Het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot is het aandeel in vruchtgebruik dat aan de langstlevende...

9 Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
Wanneer verscheidene personen gerechtigd zijn in een nalatenschap, dan zijn zij onverdeelde eigenaars...

10 Wanneer één van de huwelijkspartners komt te overlijden, moet er dan verdeeld worden?
Vooreerst een algemene opmerking : verdelen wordt in geen enkel geval opgelegd of geëist door de...

11 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso...

12 Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?
Onverdeeldheid houdt in dat er aan de zaak, of bijvoorbeeld een nalatenschap, materieel niets verandert. Het...